Naszym zadaniem było stworzenie instrukcji, prezentującej nowe narzędzie. Narzędzie to zostało wprowadzone do sprzedaży na całym świecie, stąd musieliśmy dotrzeć do użytkowników obrazem, aby uniknąć wersji językowych. Zadanie bardzo wymagające, stąd wielka radość z otrzymanego efektu.