Naszym zadaniem było zaprojektowanie oraz zwizualizowanie stoiska na potrzeby doradztwa technicznego w punktach sprzedaży.