Animację została wykonana na zlecenie koncernu WAGO. Powstała z okazji rozbudowy nowej siedzby firmy w podwrocławskich Wróblowicach